Cǎlǎtoria Eroului – Rezumatul întâlnirii cu Raluca Mohanu

La întalnirea Coaching Suport Group Bucureşti din luna octombrie, am surprins într-un scurt rezumat, câteva idei pe care ni le-a oferit Raluca Mohanu, despre misiunea personala, din perspectiva “cǎlǎtoriei eroului”.

Împreună cu invitata noastră am descoperit care sunt etapele unei astfel de cǎlǎtorii, şi de ce este important să identificǎm în ce stadiu al cǎlǎtoriei ne aflǎm, la nivel personal.

“Cǎlǎtoria Eroului” este un model dezvoltat de antropologul Joseph Campbell. Acesta a descoperit cǎ existǎ o serie de elemente comune în povestile, miturile sau legendele, din toate colţurile lumii. Practic, este vorba despre acelaşi fir epic, pe baza cǎruia au fost adǎugate apoi elemente specifice.

Ulterior, modelul a fost preluat în psihoterapie şi în coaching, pentru a servi drept reper pentru parcursul existenţial al clienţilor. “Cǎlǎtoria eroului” reprezintǎ un instrument util, atunci când vrei sa înţelegi mai bine clientul, sau sǎ identifici cǎi de a-l ajuta sǎ îşi urmeze chemarea sufletului.

Robert Dilts, unul dintre fondatorii programǎrii neurolingvistice, credea cǎ oamenii obişnuiţi îşi pot trǎi viaţa dupǎ o paradigmǎ asemǎnǎtoare celei din “cǎlǎtoria eroului”. Astfel, fiecare individ, este un erou în cǎlǎtoria vieţii, şi are propria misiune de îndeplinit.

10712840_722979227750135_7431826848289021443_n

Elementele care se regǎsesc în mod repetitiv în miturile sau povestile de pe tot cuprinsul globului, sunt urmǎtoarele

  1. Etapa de pre-cǎlǎtorie – In acest stadiu, eroul se aflǎ într-o zonǎ de confort, la nivel de ego. Are o viaţa liniştitǎ, îi este relativ bine, gândeste şi se comportǎ asemǎnǎtor celorlalţi membrii ai comunitǎţii din care face parte.
  2. Chemarea – Cǎlǎtoria începe în momentul în care eroul îşi simte chemarea. Pacea iniţialǎ este tulburatǎ. Poate fi vorba despre o crizǎ exterioarǎ, sau eroul începe sǎ simtǎ un disconfort interior, care îl impinge spre schimbare.
  3. Pragul – Universul trimite un obtacol, destul de mare şi de serios, care testeazǎ Eroul simte chemarea spre aventurǎ, dar se îndoieste de capacitatea sa de a-i da curs. El trebuie sǎ renunţe la ceva sigur, pentru a pǎşi spre ceva nou şi necunoscut, şi poate alege sǎ urmeze chemarea, sau sǎ o refuze.
  4. Forţele binelui – Din momentul în care eroul decide sǎ îşi accepte chemarea, dispar întrebǎrile şi dubiile, legate de calea pe care trebuie sǎ o urmeze. Pe parcurs, apar ajutoarele sau resursele interioare, care îl vor sprijini de-a lungul cǎlǎtoriei.
  5. Demonii – În drumul spre misiunea personalǎ, apar alte praguri. Demonii sunt reprezentǎri ale fricilor interioare.
  6. Transformarea – În lupta cu demonii, eroul îşi dǎ voie sǎ creascǎ, sǎ înlǎture straturi de ego, şi se transformǎ.
  7. Biruinţa – Este obţinutǎ în momentul în care fricile interioare, blocajele sau credinţele negative, sunt eliminate.
  8. Contribuţia – eroul s-a transformat pe parcursul cǎlǎtoriei sale, şi poate dǎrui din experienţa lui, le poate oferi ceva valoros celorlalţi.

Cǎlǎtoria eroului este similarǎ cu incursiunea pe care fiecare individ o poate face de-a lungul vieţii, atât în plan exterior, cât şi în propriul univers interior. Primul pas este ca, asemeni personajelor din poveşti, sǎ audǎ chemarea sufletului şi sǎ îi dea curs. Acest lucru va presupune asumarea faptului de a fi diferit. Pentru a porni în propria aventurǎ, fiecare erou trebuie sa lase în urmǎ zona de confort, sǎ uite de aşteptǎrile societǎţii, şi sǎ îşi urmeze chemarea inimii.

Cǎlǎtoria de transformare interioarǎ este un proces în spiralǎ. Aceasta se poate desfǎşura pe diverse planuri, la momente de timp diferite. Fiecare dintre noi, are mai multe aventuri de trǎit pe parcursul vieţii. Existǎ o cǎlǎtorie în toate domeniile pe care le considerǎm importante, fie ca este vorba de zona profesionalǎ, relaţionalǎ, spiritualǎ, sau în calitate de pǎrinţi.

Invitata noastrǎ ne-a oferit o cheie, prin intermediul cǎreia putem verifica dacǎ suntem pe drumul cel bun, în cǎlǎtoria personalǎ. Putem obţine mai multǎ claritate în ceea ce priveşte misiunea personalǎ, rǎspunzând la urmǎtoarele trei întrebǎri:

“Ce este cu adevǎrat important pentru mine?”

“Care sunt acele valori pe care le onorez în viaţa mea?”

“Ce valori am nevoie sǎ fie mai mult în viaţa mea?”

Sǎ ne revedem cu bine!

Elena Dobre, Sergent At Arms CSG

Foto: Anca Tomoroga

Share
5.00 avg. rating (99% score) - 1 vote

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *